Polní dráhy

Polní a úzkokolejné železnice

Polní a úzkokolejné dráhy v Česku

TU29.0 Na území České republiky bylo značné množství úzkokolejných drah jak veřejných tak zejména průmyslových neveřejných. Do dnešních dnů se jich zachovalo v původním stavu velmi málo. Jde zejména o dráhy veřejné - ČD-ČSD Třemešná - Osoblaha a Jindřichův Hradec - Obrataň a Jindřichův Hradec - Nová Bystřice (dnes již privátní JHMD). Z průmyslových drah většího rozsahu se zachovala Mladějovská důlní železnice. Současně také vznikají působením mnoha železničních úzkolejných nadšenců úplně nové muzeální dráhy anebo se některé dráhy zaniklé obnovují například Muzeum železnic Kolín - Kolínská řepařská dráha.
Úzkokolejné železnice a polní dráhy - Hl. stránka

Stimulant synefrin pro spalování tuků