Úzkokolejné železnice

Polní a úzkokolejné železnice

Úzkokolejné dráha Třemešná - Osoblaha


Úzkokolejná železnice Třemešná - Osoblaha má rozchod 760mm a spadá pod správu dnešních ČD. Je to jediná úzkokolejka kterou ČD dnes provozuje. Dráha vznikla z potřeb dopravní obslužnosti Osoblažského výběžku. Stavbu financovali místní podnikatelé, neboť stát (Rakousko-Uhersko) v tomto případě přislíbil pouze subvenci. Majitelé Osoblažského pivovaru a cukrovaru museli tedy sáhnout velmi hluboko do kapsy aby se mohlo začít stavět. Z nedostatku financí se tato železnice postavila jako úzkokolejná. Na dráze jezdilo během její existence mnoho vozidel. Jejich skladba byla podobná jako u drah v Jindřichově Hradci. Provoz na dráze začínala řada U37.0 spolu s vozy od Ringhofera, stejně jako v Jindřichově Hradci. Během I. světové války byla některá vozidla zrekvírována c.u k. Rakouskou armádou a na dráhu je již nevrátila. Za předmnichovské republiky byly na dráhu dodány motorové vozy M11.0 z Kopřivnice. Po Mnichovské dohodě se dráha dostala na německé území. Vozidla dráhy zůstala na místě. Německá správa DRG dokonce přidala některá vozidla, která ale byla při ústupu německé armády zničena. Po osvobození byly na dráhu dodány motorové vozy M21.0 z předválečné objednávky z Tatry Kopřivnice. Na dráhu byla také dosazena kořistní německá lokomotiva pod označením U58.0. V padesátých letech proběhla motorizace dráhy pomocí lokomotiv TU47.0 od ČKD a všechny parní lokomotivy a pak i motorové vozy byly ostaveny a zrušeny nebo předány jinam. V šedesátývh letech byl vozový park doplněn o osobní vozy Balm-ú a o nové brzdící vozy Dú a podvalníky. V dnešní době ekonomických potíží se dráha snaží těžit z turistického ruchu - z drážní turistiky. Provozuje proto historická vozidla (M21.0, U57.1, TU36.1) pro mimořádné jízdy pro železniční nadšence, šotouše a fotiče.
Úzkokolejné železnice a polní dráhy - Česko

Úzkokolejné železnice a polní dráhy - Hl. stránkaModelová železnice Modelová železnice HO


Stimulant kofein pro fyzický i psychický výkon