Lesní dráhy

Polní a úzkokolejné železnice

Lesní dráha Čierny Balog - Slovensko


Lesní železnice v Čierném Balogu vznikla z potřeb dopravy železáren v Brezně jak vnitrofiremní dopravy, tak pro přepravu dřeva pro železárny. Rozchod kolejí je zde 760 mm. Ještě před vznikem dráhy se dřevo plavilo upravenými koryty vodních toků. vznikly také napájecí nádrže pro tato koryta.
Vznik lesní dráha se datuje na přelom století, kdy metoda plavení dřeva přestávala dostačovat. Původně se také plánovalo, že hlavní páteřní trať bude normálněrozchodná avšak dvojnásobné stavební náklady tuto eventualitu zavrhly. Stavba započala v roce 1908 a provoz byl zahájen v lednu následujícího roku. Hlavní pátřní trať stavěla stavební firma. Ostatní úseky si stavěla již společnost ve vlastní režii. Dráha se během let postupně rozrůstala až na konečných cca 80 km trati. V roce 1964 bylo rozhodnuto o změně způsobu těžby a přibližování vytěženého dřeva k dalšímu zpracování. Začal okamžik rušení jednotlivých úseků lesní železnice. K 31.12.1982 Čiernohronská lesní dráha oficiálně zanikla jako poslední na Slovensku.
To však bylo již období kdy skupiny nadšenců se snažily o alespoň částečné znovuobnovení lesní dráhy. Jejich snaha byla korunována úspěchem v roce 1993 znovuobnovením provozu. Na dráze bylo soustředěno mnoho úzkokolejných vozidel z ostatních zrušených drah. Současně bylo zakoupeno několik vozidel ze zahraničí zejména z Rumunska a Maďarska. Také bylo provedeno několik generálních oprav některých vozidel (např. M21.0) a byly přistavěny ubytovny pro návštěvníky.
V současné době se železnička těší značnému turistickému zájmu. Oficiální stránky: Lesní železnice Čierny Balog

Úzkokolejné a polní dráhy Slovenská republika - rozcestník

Úzkokolejné železnice a polní dráhy - Hl. stránka

Zahradní železnice Feldbahnmuseum


Veslovací trenažery pro účinný trénink